අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට සුදානම්, තීරණයේ වෙනසක් නෑ – GMOA

June 29, 2017 | 3:18 pm    0   234

අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට සුදානම්, තීරණයේ වෙනසක් නෑ – GMOA

සයිටම් අර්බුදයට නිසි විසදුම් ලබා නොදුන්නොත් ඉදිරියේදී අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට යන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ හදිසි මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමක් අද (29) පෙරවරුවේ පවතී අතර එහිදී මෙම තීරණයට එළඹුණු බව එම සංගමය ප්‍රකාශ කරයි. වැඩ වර්ජනය පවත්වනු ලබන දින වකවානු තීරණය කිරීමේ බලය එම සංගමයේ විධායක සභාව වෙත පැවරීමට ද එහිදී තීරණය විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: