අත්තනගලු ඔය පිටාර මට්ටමේ..

September 14, 2017 | 5:05 pm    0   470

අත්තනගලු ඔය පිටාර මට්ටමේ..

මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අත්තනගලු ඔයේ දූනමලේ ජල මාපකයේ ජල මට්ටම ඉතා ඉහල මට්ටමකට පත්ව ඇති අතර ඒ පිළිබඳව විමසිළිමත්ව සිටින්නැයි ජනතාවට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පහත් බිම් රැසක පදිංචි ජනතාව මින් පීඩාවට පත්විය හැකි අතර පසුගිය දිනවල වර්ෂාව හේතුවෙන් ද අත්තනගලු ඔය පිටාර ගැලීම නිසාවෙන් ගං වතුර තත්වයක් ඇති විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: