අතුරුදහන්වීම්, යටවීම් – කාලගුණය තව තවත් අකාරුණික වෙයි

May 27, 2017 | 5:00 pm    0   121

අතුරුදහන්වීම්, යටවීම් – කාලගුණය තව තවත් අකාරුණික වෙයි

දීප ව්‍යාප්තව අනතුරුදායක කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බැව් මේ වන විට විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව සබරගමුව පළාතේ සියලු පාසල් හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පාසල් වැසීමට මේ වන විට පියවර ගෙන තිබේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දැඩි වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ගංවතුර, නායයෑම් හේතුවෙන් පුද්ගල අතුරුදහන්වීම් වාර්තා වෙමින් පවතී.

අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ මේ වන විට නායයාම් හා ගංවතුර ඇති වී තිබෙන අතර ඇතැම් තැන්වල පුද්ගලයින් සිර වී සිටින බව වාර්තා වේ.

මේ හේදතූවෙන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ වන විට හදිසි විශේෂ රැස්වීමක් කැඳවා තිබේ.

ත්‍රිවිධ හමුදා විපතට ලක්වූවන් මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම්ද දියත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: