අතුරුදහන්ව සිටි අර්ජුන ඇලෝෂියස් හදීසියේම බැඳුම්කර කොමිසමට පැමිණේ..

September 7, 2017 | 9:13 am    0   454

අතුරුදහන්ව සිටි අර්ජුන ඇලෝෂියස් හදීසියේම බැඳුම්කර කොමිසමට පැමිණේ..

අතුරුදහන්ව  සිටි පර්පෙචුවල් සමාගමේ හිමිකරු අර්ජුන ඇලෝෂියස් හදීසියේම ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීම සඳහා අද (07) බැඳුම්කර කොමිසමට පැමිණ තිබේ.

මෙම ප්‍රකාශය ආන්දෝලනාත්මක එකක් වනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයින්  මත පළකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: