අදින් ආරම්භ වන ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය

November 28, 2016 | 3:03 pm    0   692

අදින් ආරම්භ වන ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය

ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය අද(28) සිට දෙසැම්බර් මස 03 වන දින තෙක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා උපදෙස් දී තිබෙනවා.

ආහාර නියම ප්‍රමිතියට නිෂ්පාදනය නොකිරීම පිළිබඳව ද, පැණි බීමවල අඩංගු සීනි මට්ටම සඳහන් වර්ණ සංකේත යෙදීමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳවද මෙම සතිය තුල විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතරම ආහාර පනත යටතේ පනවා ඇති රෙගුලාසි උපයෝගී කර ගනිමින් නීති කඩ කරන නිෂ්පාදකයන්ට සහ වෙළෙඳුන්ට විරුද්ධව දැඩි නීතිමය කිරියාමාර්ග ගන්නා බවද එම අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: