අද රටටම වැසි වැටෙයි

December 28, 2016 | 9:30 am    0   771

අද රටටම වැසි වැටෙයි

අද(28) දින දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වලට වැසි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටිනවා.

දිවයිනේ බොහෝ පළාත් වල අහස වලාකුලින් බරව පවතින බවත් වැසි සහිත කාල ගුණයක් අපේක්ෂා කල හැකි බවත් ඇතැම් ස්ථානවලට තරමක් තද වැසි (75 mm) ට වැඩි වැසි බලාපොරොත්තු විය හැකි බවත් ඔවුන් සඳහන් කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: