අද සිට ඉන්ධන මිල ඉහලට

December 1, 2016 | 2:37 pm    0   1165

අද සිට ඉන්ධන මිල ඉහලට

ලංකා IOC සමාගමේ ඉන්ධන වර්ග ඉහල නංවා තිබෙනවා.

වාර්තාවන තොරතුරු අනුව එක්ස්ට්‍රා ප්‍රීමියම් යුරෝ ත්‍රී වර්ගය සහ එක්ස්ට්‍රා මයිල් වර්ගයේ ලීටරයක් රුපියල් දෙකකින් ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

එම ඉන්ධන මිල වැඩිවීම අද(01) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: