අද සිට ජෙනරේටර් අනිවාර්යයි

May 2, 2017 | 10:00 am    0   137

අද සිට ජෙනරේටර් අනිවාර්යයි

වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල විදුලිය ජනනය 32% කින් අඩුවී තිබෙන අතර විදුලි ඉල්ලුම 10% කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කියයි.

මේ හේතුවෙන් අද(02) සිට කර්මාන්ත ශාලාවලට පෞද්ගලික විදුලි ජනක යන්ත්‍ර භාවිතය අනිවාර්ය වන අතර එම ආයතන ජනනය කරන විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 36 ක මුදලක් ලබා දෙන බව ද විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසන්නේ ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා තිබෙන ජල ධාරිතාවය පහළ වැටීම නිසා අද(02) සිට දිවා කාලයේ කර්මාන්තශාලාවල පවතින විදුලි ජනන යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම අනිවාර්ය බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: