අධ්‍යාපන කොට්ඨාස පාසල් ක්‍රීඩා තරඟ වලට තිත තබයි

අධ්‍යාපන කොට්ඨාස මගින් පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා තරඟ මෙම වසරේ සිට නැවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේඛම් ජෝශප් ස්ටාලින් පවසනවා.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 09 වනදා ඊට අදාළ චක්‍රලේඛයක් ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කර ඇති බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මේ සම්බන්ධයෙන් සිය අවධානය යොමු කල යුතු බවත් ඔහු වැඩි විස්තර ලෙස පවසා සිටියා.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + five =