අධ්‍යාපන සමූපකාරය හෙට(30) සිට උතුර දක්වා

November 29, 2016 | 4:44 pm    0   1121

අධ්‍යාපන සමූපකාරය හෙට(30) සිට උතුර දක්වා

අධ්‍යාපන සමූපකාරය (EDCS) හි සේවාවන් උතුරු ප්‍රදේශයටද පුළුල් කරමින් එහි නව පළාත් කාර්යාලයක් කිලිනොච්චිය නගරයේ ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු මේ වනවිටත් සූදානම් කර ඇත. හෙට (30) දින පස්වරු 2.00 ට මෙම කර්තව්‍ය සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.

මෙතෙක් වසර 86 ක කාලයක් උතුරු පළාතේ සාමාජිකයන්ට සේවාවන් ලබා ගැනීමට කොල්ලුපිටිය ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණීමට සිදු වූ අතර මෙම පළාත් කාර්යාලය පිහිටුවීමත් සමඟ එම ගැටලුවලට විසඳුම් ලැබෙනු ඇත.

මේ හරහා උතුරේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන සියලුම වෘතිකයින්ට මෙහි සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමෙන් මෙරට ණය වෙළඳපොළෙහි අඩුම පොලී අනුපාතිකයකට එනම් 6% ක වැනි පොලියකට ණය ලබා ගැනීමට හැකියාව උදාවේ. එසේම 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යාධාර, විශ්වවිද්‍යාල අද්‍යාපනය ලබන සාමාජික සිසුන්ට ශිෂ්‍යාධාර, මා පිය තිලිණ, ළමා සුරැකුම්, විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික දීමනා, විශ්‍රාම ශාලා සහ නිවාඩු නිකේතනපහසුකම්ද ලබා ගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: