අධිවේගයේ හෙමින් යන්න- මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

September 5, 2017 | 3:41 pm    0   355

අධිවේගයේ හෙමින් යන්න- මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ග වල ගමන් ගන්නා වාහන වලට පැයට කිලෝමීටර් 60ක වේගයක් පවත්වාගන්නා ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලීමක් කරයි. 

ඊට අමතරව වාහන දෙකක් අතර මීටර් 50ක පරතරයක් පවත්වාගෙන යන ලෙසද අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු කටයුතු හා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ එස්. ඕපනායක පවසයි.

තවද වාහන වල ඉදිරිපස ලාම්පු දල්වාගෙන පදවන ලෙසද ඔහු ඉල්ලීමක් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: