‘අපජලයට’ බොර වූ පත්තර පිටුවක් !

March 28, 2017 | 11:39 am    0   372

‘අපජලයට’ බොර වූ පත්තර පිටුවක් !

පසුගිය මාර්තු 22 දිනට ලෝක ජල දින තේමාව වූයේ අපජලය යන්නයි. මෙම වසරේ ලෝක ජල දින වැඩසටහනේ මූලික අවධානය යොමු වූයේ ජලය අපවිත්‍රම අඩු කිරීම සහ ‘අපජලය’ නැවත නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම වැඩි කිරීම පිළිබදවයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන ආකාරයට ලෝක ජනගහනයෙන් මිලියන 663 පානයට ගනු ලබන්නේ පිරිසිදු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ජලය නොවන අතර ඒ නිසා වාර්ෂිකව මිය යන සෞඛ්‍ය 842,000 පමණ වනවා. ඒ නිසා 1992 වසරේ  පැවති  පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවේදී නැවුම් ජලය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනයක් සැමරිය යුතු බවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව 1993 වසරේ සිට සෑම වසරකම මාර්තු 22 දින මෙලෙස ලෝක ජල දිනය ලෙසින් සමරනු ලබනවා.

ඒ සදහා ලෝකය පුරාම විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානය වන අයුරුද දක්නට ලැඛෙනවා. මෙවර වැඩසටහනේ ශීර්ෂ පාඨය වූ ‘why waste water’ යන්න ප්‍රධාන කරගනිමින් ලංකාව පුරාද විවිධ වැඩසටහන සංවිධානය වුණා.
මෙලෙස අපජලයේ බලපෑම තරුණ පරපුරේ අවධානය යොමුකිරීම උදෙසා තාරුණ්‍යයේ ජාතික පුවත්පත Sunday Apple පසුගිය කලාපය විශේෂ වැඩපිළිවලක් දියත් කර තිබුණි.
ඒ පුවත්පතේ සම්පූර්ණ මුල් පිටුවට ජලයේ බොර වූ ස්වභාවයක් එක් කරමින්.
මෙලෙස නිර්මාණශීලීව, අපජලයේ ආදීනව පිළිබද තරුණයන් තුළ අවධානය යොමු කිරීමට ගත් මේ නිර්මාණශීලී උත්සාහය බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක්වීමද විශේෂත්වයක් වුණා.

(රිද්මි පතිරණ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: