අම්මෙක් අප්පෙක් නැති කලලයක් හදයි

March 8, 2017 | 4:30 pm    0   312

අම්මෙක් අප්පෙක් නැති කලලයක් හදයි

කේම්බ්‍රිජ් සරසවියේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් ලොව පළමු කෘතිම කළලය නිර්මාණය කර ඇති අතර එ් සදහා මාංශපේෂීන් හා අස්ථීන් සංයෝග කර පරීක්ෂන කර ඇති බව සදහන්වේ.

මීයන් යොදාගනිමින් සිදු කර ඇති මෙය, ස්වභාවික සංසර්ග ක‍්‍රමයන්ගෙන් බැහැරව කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

ඉදිරියේදී මනුෂ්‍ය කලලයක් නිර්මාණය කිරීමට වඩා සංකීර්ණ ක‍්‍රියාවලියකට යා යුතු බැවින් එ් සදහා තව බොහෝ කලක් ගතවනු ඇති බවත් දැනට පවතින නීතින්ට අනුව කෘතිම මනුෂ්‍ය කලලයක් නිර්මාණය කිරීම දැනට තහනම් බවද මෙම පර්යේෂණ කණ්ඩායමේ නායිකා මහාචාර්ය මැග්ඩලේනා සෙන්රිකා මහත්මිය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: