‘අයාලේ යන ගවයින් අල්ලා ගාල් කරනවා’

March 28, 2017 | 3:05 pm    0   230

‘අයාලේ යන ගවයින් අල්ලා ගාල් කරනවා’

අයාලේ යන ගවයින් ඉදිරි මාස 03 ඇතුළත අල්ලා ගාල් කරන බව බස්නාහිර හා මහා නගර සංවර්ධන ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක අවධාරණය කළේ ය.

ඊයේ (27) දින කඩුවෙල නගර සංවර්ධන සැලසුම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ හමුවකට සහභාගී වෙමින් හෙතම මේ බව අවධාරණය කළේ ය.

“කඩුවෙල ක‍්‍රම ක‍්‍රමයෙන් සංවර්ධනය වුවත් පාරේ විශාල ගවයන් ප‍්‍රමාණයක් සිටිනවා.  දැනටමත් අපි අයාලේ යන ගවයින් ඉවත් කරනවා. අයිතිකරුවන්ට දැන්වුවා තම සතුන් ඉවත් කරගන්න කියා. ඔවුන් ප‍්‍රතිචාර නොදැක්වූ නිසා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළා. ඉදිරි මාස 03 ඇතුළත මේ ප‍්‍රදේශයේ අයාලේ යන ගවයින් ඉවත් කරනවා.” කී ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශය පහතින්,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: