අරණායක අවතැන්වූ ජනතාව වෙනුවෙන් මිලියන 921 ක්

May 15, 2017 | 4:00 pm    0   174

අරණායක අවතැන්වූ ජනතාව වෙනුවෙන් මිලියන 921 ක්

අරණායක අවතැන් වු ජනතාව යථා තත්වයට පත් කිරිම වෙනුවෙන් මිලියන 921 ක් පමණ වියදම් කර ඇති බව කෑගල්ල මහ දිසාපති චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

ඉන් වියළි සලාක සඳහා මිලියන 30 ක්, නිවාස සඳහා මිලියන 614 ක්, යටිතල පහසුකම් සඳහා මිලියන 114 ක්, වන්දි ගෙවිම සඳහා මිලියන 163 ක් වැය කර ඇති බව බවද දිසාපතිවරයා පවසයි.

වසන්තගම අවතැන් වු අයගේ නිවාස 4 ක් හැරුණු විට අනික් සියලූ නිවාස වල වැඩ කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇති බවත්, එම නිවාස 04 සැදීමට ප‍්‍රතිපාදන මේ වන විට වෙන්ව අැති හෙයින් ඉදිරි මාස 4 ඇතුළතදි එම නිවාස වලද වැඩ අවසන් කර ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද දිසාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේය.

චින ආධාර මත ක්‍රියාත්මක නිවාස ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අඩකටත් වඩා වැඩි කොටසක වැඩ අවසන් වී ඇති බවද සඳහන් කරන දිසාපතිවරයා, පසුගිය සතියේ ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශයෙන් මිලියන 158 ක මුදලක් ලැබී තිබෙන බවද පෙන්වා දෙයි. ඒ අනුව නිවාස සියල්ලටම ජලය ලබා දිමේ හැකියාව පවතින බවද දිසාපතිවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: