අරලියගහ මන්දිරයේ රුපියල් 350කට පිළුණු කෑම දීලා

September 12, 2017 | 11:56 am    0   605

අරලියගහ මන්දිරයේ රුපියල් 350කට පිළුණු කෑම දීලා

අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සෞඛ්‍ය සේවා පත්වීම ලිපි බෙදාදීමේ උත්සවයකදී ඊට සහභාගී වූ පුද්ගලයන්ට පිළුණු වූ අහාර ලබාදුන් පුවතක් වාර්තා විය.

ඊයේ(11) පැවති මෙම උත්සවයේදී 3000කත අධික පිරිසක් පත්වීම් ලිපි ලබාගැනීම සඳහා පැමිණ සිටියහ. එම පිරිසද සමඟ 5000ක පමණ පිරිසක් එම අවස්ථාවට සහභාගීවී ඇත.

එම සියලුදෙනාටම ලබාදුන් දිවා අහාර පාර්සල් පිළුණු වී තිබී ඇති අතර,  එම ආහාර පාර්සලයක මිල රුපියල් 350කි. මෙම අහාර ඇනවුම් කර තිබුනේ පුද්ගලික සමගමකිනි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් ජනක සුගතදාස සඳහන් කලේ මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවත්, එම සමාගමට කර තිබූ ගෙවීම් නතර කර ඇති බවත්ය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: