අරා හා පැසබරා ආයෙත් සෙට් වෙලා

January 26, 2017 | 10:07 am    0   885

අරා හා පැසබරා ආයෙත් සෙට් වෙලා

හිරු ගුවන් විදුලි සේවයේ උදෑසන වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළ පැස්බරා සියත ගුවන් විදුලිය හා එක්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඇයත් සමග හිරු නාළිකාවේ උදෑසන වැඩසටහන කළ ඩී.ජේ. අරා මිට ඉහතදී සියත ගුවන් විදුලිය හා එක්විය.

ඔවුන් දෙදෙනාගේ පැමිණීමත් සමග සියත ගුවන් විදුලිය උදෑසන වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති බවද පැවසේ.

පැය තුනක කාලයක් මෙම වැඩසටහනට හිමිව තිබෙන අතර ඩි.ජේ. අරාට මෙන් පැස්බරාටද උදෑසන වැඩසටහන සඳහා ඉහළම මිලක් ලබා දෙන බව මේ අතර වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: