“අශිලාචාර වෙබ් අඩවි වලට තදින් නිතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා” – ඇමති පාඨලී

June 19, 2017 | 12:17 pm    0   244

“අශිලාචාර වෙබ් අඩවි වලට තදින් නිතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා” – ඇමති පාඨලී

By Editor

වෙබ් අඩවි සහ මාධ්‍ය ආයතන අශිලාචාර ලෙස භාවිතා කරන්නන්ට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කිසිසේත් මැලි නොවන බව ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසුවේය.

ඊයේ (18) මහනුවර දන්තුරේ පවතී උත්සවයකදී ඒ මහතා මෙම අදහස ප්‍රකාශ කළේය. වර්තමාංයේ බොහෝ මාධ්‍ය ආයතන , විශේෂයෙන්ම වෙබ් අඩවි අඩවි අශිලාචාර ලෙස භාවිතා කරන බවත් තාමාට ඒ පිලිබඳ බොහෝ පැමිණිලි ලැබී ඇති බවත්, එමනිසා ඒ පිලිබඳ නිතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව මැලි නොවන බවත් ඒ මහතා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: