“ආගමික සිද්ධස්ථාන වලට සුර්ය විදුලි බලය”- ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය

June 8, 2017 | 7:09 pm    0   592

“ආගමික සිද්ධස්ථාන වලට සුර්ය විදුලි බලය”- ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ආගමික සිද්ධස්ථාන වලට සුර්ය විදුලි බලය ලබා දීමට කටයුතු කරන බව විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.
පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් දොඩම්ගස්ලන්ද රිදී විහාරයට සුර්ය බල පද්ධතියක් පුජා කිරීමේ උත්සවයකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ අදහස් පළකළේය. මෙම වැඩසටහන අදියර කිහිපයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කරන බවද වදිදුරටැහැ ප්‍රකාශ කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: