ආදරනීයයන්ගේ දිනයේ ආදරය වෙනුවෙන් ලේ දන් දෙමු

February 14, 2017 | 12:27 pm    0   415

ආදරනීයයන්ගේ දිනයේ ආදරය වෙනුවෙන් ලේ දන් දෙමු

මියෙනා හදකට පන නල වන්නට….
රකින්නට මතු ජීවයක්
පුදමු අපි තව ලේ බිඳක්

Sunday Apple පුවත්පත, Channel 4 නාලිකාව සමඟින් Saegis Campus ආයතනය එක්ව පවත්වන ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන මේ වන විටත් කොහුවල Saegis Campus ආයතනයේදී සිදුවෙමින් පවතිනවා. මේ එම වැඩසටහනේ ඡායා රූප කිහිපයක්.

ඔබත් කැමති නම් ජීවිතයක් ජීවත් කිරීම වෙනුවෙන් ලේ දන් දීමට
මෙන්න හොඳම අවස්තාව…. අද හවස 4.00 වන තෙක් අපි ඉන්නවා ඔබ එනකං

ඡායාරූප – ජගත් නානායක්කාර

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: