ආදරනීයයන්ගේ දිනයේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කල රුධිර පරිත්‍යාගය

February 16, 2017 | 11:12 am    0   391

ආදරනීයයන්ගේ දිනයේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කල රුධිර පරිත්‍යාගය

මියෙනා හදකට පන නල වන්නට….
රකින්නට මතු ජීවයක්
පුදමු අපි තව ලේ බිඳක්
යන තේමාවෙන්

Sunday Apple පුවත්පත, Channel 4 නාලිකාව සමඟින් Saegis Campus ආයතනය එක්ව පවත්වනලද ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන ආදරවන්තයින්ගේ දිනයේදී (පෙබරවාරි 14) කොහුවල Saegis Campus ආයතනයේදී පැවැත්වුවා. මේ එම වැඩසටහනේ ඡායා රූප කිහිපයක් වීඩියෝවක් ලෙස.

රුධිර පරිත්‍යාග කල සැමට සහ අනුග්‍රහය දැක්වූ සැමට විශේෂ ස්තුතිය.

ඡායාරූප – ජගත් නානායක්කාර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: