ආනයනය කරන ලද ඉන්දීය හදිසි ගිලන් රථ සේවයට මාස 08 ක් තුළ දී දුරකතන ඇමතුම් 192000 ක්.

March 27, 2017 | 12:00 pm    0   545

ආනයනය කරන ලද ඉන්දීය හදිසි ගිලන් රථ සේවයට මාස 08 ක් තුළ දී දුරකතන ඇමතුම් 192000 ක්.

සුව සැරිය ඉන්දීය හදිසි ගිලන් රථ සේවයට ගත වු මාස 08 ක් තුළ දී දුරකතන ඇමතුම් 192000 වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බව ඉන්දිය ගිලන් රථ සේවා මාධ්‍යස්ථානයේ වැඩසටහන් කළමනාකරු ගයාන් චතුරංග මහතා පැවසීය.

දැනට දකුණු පළාතේ සහ බස්නාහිර පළාතේ පමණක් ක‍්‍රියාත්මක ගිලන් රථ සේවාවට දෛනිකව දුරකතන ඇමතුම් 750 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන බවත්,  ඕනැම අනතුරකදී  ඉන් පුද්ගලයන් මුදවා ගැනිමට අවශ්‍ය උපකරණ ද ගිලන් රථය තුළ ඇති බව පැවසීය.

පස් කන්දකට යටවු පුද්ගලයන් මුදවා ගැනීමට, වාහන අනතුරකදී වාහනය තුළ සිරවී සිටින පුද්ගලයන් ආරක්ෂිතව මුදවා ගැනීම ඇතුලූ අනෙකුත්  ඕනැම හදිසි අවස්ථාවකදී අනතුරට ලක්වු පුද්ගලයන් ආරක්ෂිතව මුදාව ගැනීමට අවශ්‍ය අපකරණ සියල්ල ද මෙම ගිලන්රථය තුළ තිබෙ. ගිලන් රථ සේවාව මගින්  ඕනැම රෝගියෙකුට අවශ්‍ය සියලූම ප‍්‍රතිකාර ලබා දෙමින් ළගම පිහිටි රජයේ රෝහලකය රෝගියා ඉක්මනින් රැුගෙන යෑමට කටයුතු කරන මෙම ගිලන් රථය තුළ සේවය කිරීම සඳහා පුහුණුව ලත් හෙද නිලධාරිණියක් ද සිටින බව පැවසීය.

දැනට දකුණු පළාතේ සහ බස්නාහිර පළාතේ ගිලන් රථ 88 ක් සේවයේ නිරත වන අතර එකී ගිලන් රථ සියල්ල පළාත් දෙකෙහි පොලිස් ස්ථාන වල නතර කර තිබේ. නොමිලේ ක‍්‍රියාත්මක සේවාවක් වන මෙම සේවාව 1990 ඇමතිමෙන් පැය 24 පුරා ලබාගත හැකිය. ඉදිරියේදි මෙම සේවාව දිවයින පුරා ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සාකච්ඡුා කරමින සිටින බව පැවසීය. හදිසි අවශ්‍යතාවකදී දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දුන් විට ඉක්මනින් ගිලන් රථ අදාළ ස්ථානයකට ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙන බව සේවා ලබා ගත් ජනතාව කියයි. එහි සේවයේ නියුතු හෙද නිලධාරිනියන්ගේ කාරුණක බව ජනතාව අගයන කරමින් කතා කරයි.

මේ  සේවාවට සමාගාමිව ගාල්ල නාගොඩ පොලිසියේ ඇති ගිලන් රථයේ සේවකයන් 06 දෙනෙකු සේවය කරයි. එහිදී එක් හෙද නිලධාරිණියක් සේවයේ සිටි.

අනුර ලියනගේ – හබරාදුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: