ඇමති ඩිලාන් අධිවේගී මාර්ග චීනෙට දෙනවට විරුද්ධයි

September 14, 2017 | 9:58 am    0   342

ඇමති ඩිලාන් අධිවේගී මාර්ග චීනෙට දෙනවට විරුද්ධයි

මහා මාර්ග රාජ්‍ය  අමාත්‍ය  ඩිලාන් පෙරේරා මහතා අධිවේගී මාර්ග චීන සමාගම් වෙත බදු දීමේ උත්සාහයට විරුද්ධ බව උසස් අධ්‍යාපන  හා මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයෙහි  ලේකම්වරයා වෙත යැවූ ලිපියක සඳහන් වේ. 

අධිවේගී මාර්ග පෞද්ගලිකකරණය කිරීම පිළිබදව සිය ස්ථාවරය දක්වමින් යැවූ එම ලිපියෙහි තමන් රාජ්‍ය   දේපළ පෞද්ගලිකකරණයට එරෙහි බවද දක්වා තිබේ.මෙම ලිපිය ලැබීමෙන් අනතුරුව උසස් අධ්‍යාපන   හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය   ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මාධ්‍ය වෙත කිහිප වරක් ප්‍රකාශ කර  තිබුණේ අධිවේගී මාර්ග පෞද්ගලිකකරණය නොකරන බවය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: