ඇමති බලපෑමෙන් ඉල්ලා අස්වීම් හැමතැනම!

May 27, 2017 | 12:00 pm    0   413

ඇමති බලපෑමෙන් ඉල්ලා අස්වීම් හැමතැනම!

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රමුඛ රජයේ තීන්දුවක් අනුව සිදු කෙරුණ කැබිනට් සංශෝධනයත් සමග අමාත්‍යංශ මුල් කර ගත් බොහෝ ආයතනවල ඉල්ලා අස්වීම් සිදු වන අතර සමහරකුට ඉල්ලා අස්වීමට බලපෑම් කෙරෙන සිදුවීම් ඉකුත් දිනවලදී වාර්තා කෙරිණි.

ඒ අනුව පළමුවෙන් වාර්තා වූයේ රජයේ මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ට ඉල්ලා අස්වීමට පොදුවේ නව ජනමාධ්‍ය ඇමති මංගල සමරවීර විසින් කරන ලද බලපෑමය.

රජයේ මාධ්‍ය ආයතනවල සභාපතිවරුන්ගේ සිට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වශයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට කරන නියෝග දක්වා ඇමතිවරයා ක්‍රියා කර තිබිණි.

අනතුරුව පසුගියදා(24) පස්වරුව වන විට අයිටීඑන් සභාපති සමන් අතාවුදහෙට්ටි අයිටීඑන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සමගින් ඉල්ලා අස් වන බවට ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව ලේක් හවුස් ආයතන ප්‍රධානීන්ද මේ වන විට ඉල්ලා අස් වීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.

තවද ඇමති සංශෝධනය අනුව මේ වන විට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ඛනිජ තෙල් අමාත්යංශය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යන ආයතනවලද මෙම තත්ත්වය ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

එයට අදාළ දැනුම්දීම් මේ වන විට සිදු වී ඇති අතර ඛනිජ තෙල් ආශ්‍රිත නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් ඉදිරියේදී පල කෙරෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: