ඇමති රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ධුරය හැර යයි ..?

August 10, 2017 | 1:22 pm    0   481

ඇමති රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ධුරය හැර යයි ..?

විදේශ ඇමති රවී කරුණානායක අද (10) පස්වරුවේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඔහු සිය ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත අතර, ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතය.

ඊයේ (09) රාත්‍රියේ ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා සහ රවී කරුණානායක මහතා අතර විශේෂ සාකච්චාවක් පැවති අතර, එහිදී මේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්චා කෙරිණි.

ඒ අනුව අද දින කරුණානායක මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට නියමිතය. ඒ බැඳුම්කර කොමිසමේ කටයුතු වලට සහය වීමේ අරමුණෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: