ඇලබඩවත්ත – බලගල ගම්වල නීති විරෝධී ගොඩ කිරීම්ල කුනු හා සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිකරන පරිසර විනාශයන් වැලැක්වීමට රජයේ නිලධාරින් පැමිණේ.

January 13, 2017 | 9:26 am    0   711

ඇලබඩවත්ත – බලගල ගම්වල නීති විරෝධී ගොඩ කිරීම්ල කුනු හා සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිකරන පරිසර විනාශයන් වැලැක්වීමට රජයේ නිලධාරින් පැමිණේ.

අලබඩවත්ත – බලගල ප්‍රදේශයේ කානු, බෝක්කු හා ඇල මාර්ග සියල්ල ගොඩ කර සිය ඉඩමට අල්ලා ගැනීමත් කුනු අවිධිමත් ලෙස බැහැර කර ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනය වන අන්දමින් කටයුතු කිරීමත් අනවසර දැවි තෙල් පිරිපහදුස්ථානයක් පවත්වා දැවි තෙල් පරිසරයට මුදා හැරීමත් එම දුම් මගින් අවට ජනතාවට ස්වසන ආබාධ ඇති වන අයුරින් කටයුතු කිරීමත් සම්බන්ධව මාධ්‍යයන් කිහිපයකින් ප‍්‍රචාරය වීම නිසාද ගමේ ජනතාව විසින් අත්සන් කළ අදාල පෙත්සම සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිවරයා හා ප‍්‍රදේශයේ ඇමති ජෝන් අමරතුංග මහතාට යොමු කිරීම නිසා එයට ප‍්‍රතිචාරයක් ලෙස අද (13) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේඛම්වරයා ඇතුළු කණ්ඩායමක් මෙම ස්ථානය පිරීක්සීමට පැමිණීමට නියමිතය. එම අවස්ථාවේදීම ජනාධිපති ඩෙංගු මර්ධන කාර්යසාධක බලකායේ පිරිසක්ද, ජෝන් අමරතුංග ඇමතිවරයාගේ නියමයෙන් අදාල කුණු ඇල එදිනම හෑරීමටත්, ඇල රක්ෂිතය වසාගෙන සිටින තාප්පය කඩා දමා ඇල රක්ෂීතය නැවත සංරක්ෂණය කර පැවරීමත් සිදුවනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: