ඇලෝසියස් තවත් හිරවෙයි

August 2, 2017 | 11:07 am    0   1648

ඇලෝසියස් තවත් හිරවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ බෑනා වන අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා මහා බැංකු බැදුම්කර පිලිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ විමර්ශන වලට අදාලව එම කොමිසමට ඉදිරිපත් කර තිබූ සිය සන්නිවේදන උපකරණ වල මුර පද (password) ලබා නොදීමෙන් අධිකරණයට බරපතල අපහාසයක් සිදුකිරීමේ සාපරාධි වරදක් (contempt of courts) සිදුකර ඇති බැවින් ඔහුට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා නියෝගයක් නිකුත් කරන්න ලෙස එම කොමිසමේ විමර්ශන මෙහෙයවන ජේෂ්ඨ අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමෙන් ඊයේ (01) ඉල්ලා සිටියේය.

අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල්වරයා එලෙස ඉල්ලා සිටියේ එම කොමිසමේ සාමාජික ශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න එස්. ජයවර්ධන මහතා කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුවය.

සැලසී ඇති නිතී ප්‍රතිපාදන සලකා බලා එම නියෝගය නිකුත් කරන බව කොමිසමේ සභාපති ජේෂ්ඨ ශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ.ටී. චිත්‍රසිරි මහතා දැනුම් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: