ඇෆ්රිඩි සිරකරැවන් 30ක් මුදා ගනියි

ඇප මුදල් ගෙවා ගත නොහැකිව ඩුබායි හි බන්ධනාගාරගතව සිටි පකිස්ථාන ජාතික සිරකරැවන් තිස්දෙනෙකු මුදා ගැනීම සඳහා පකිස්ථාන් ප්‍රකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ෂහීඩ් ඇෆ්රිඩි අනුග්‍රහය දක්වා ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

අෆ්රිඩි සිය සමාජ සත්කාරක කටයුතු වෙනුවෙන් ‘‘ෂහීඩ් අෆ්රිඩ් “ නමින් පදනමක් පිහිටුවා තිබෙන අතර එම පදමේ තවත් එක් සත්කාරකයක් වශයෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

2014 මාර්තු මාසයේදී පිහිටවු ඇති අෆ්රිඩි පදනම පකිස්ථානයේ ග්‍රාමීය පළාත් හි ළමුන් වෙනුවෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් හා එම පළාත් හි විවිධ රෝහල් තැනීම වෙනුවෙන් ආධාර උපකාර කරමින් සිටිති.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =