ඉන්දියාවට නව ජනාධිපතිවරයෙක් තේරී පත්වේ.

රාම් නාත් ගොවින්ද් මහතා ඉන්දියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස අද (20) තේරී පත්විය.

ඒ මහතා ඉන්දියාවේ 14 වැනි ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ජුලි 25 වැනි දින දිවුරුම්දීමට නියමිතය.

71 වියේ පසුවන ඒ මහතා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වූ මීරා කුමාර්ට වඩා වැඩි ඡන්ද විශාල ප්‍රමාණයක් ලබාගනිමින් නව ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් තේරී පත්විය.

පසුගිය 17 වැනි දින ජනාධිපතිවරණය සඳහා වූ ඡන්ද විමසීම පැවැත්විණි.

ඉන්දීය ජනධිපතිවරයා තොර පත්කර ගැනෙනුයේ එරට පාර්ලිමේන්තු සහ රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීවරුන් 787කගේ ඡන්දයෙනි.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − two =