ඉන්දීය පාරම්පරික විලාසිතා Aura වෙතින් ලංකාවට

ඉන්දීය පාරම්පරික විලාසිත වලින් සපිරි නවීනතම විලාසිතාගාරයක් Aura Haute Couture නමින් කොළඹ 07 රොස්මිඩ් පෙදෙසේ අංක 95 දරන ස්ථානයේදී අගෝස්තු 11 වැනි දින විවෘත කෙරේ.

සියලුම වර්ගයේ ඉන්දීය සාම්ප්‍රදායක ඇඳුම් පැළදුම්, අභාරණ හා විසිතුරු භාණ්ඩවලින් සමන්විත මෙම විලාසිතාගාරය විවෘත කිරීමේ උළෙල එදින පෙ.ව. 10.00 සිට පැ.ව. 8.00 දක්වා පැවැත්වෙන අතර, එම අවස්ථාවට පාරම්පරික ඉන්දීය විලාසිතාවලට ලදී ඕනෑම අයෙකුට සහභාගිවීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =