ඉබ්බාගෙන් පසුව අහසින් ගිය රයිනෝගේ කතාව….

January 13, 2017 | 12:20 pm    0   892

ඉබ්බාගෙන් පසුව අහසින් ගිය රයිනෝගේ කතාව….

කොකුන් දෙදනකුගේ සහාය ලබා ගනිමින් අහසින් ගිය ඉබ්බාට පසුව අහසින් ගිය රයිනෝ සත්ත්වයෙක් පිළිබද ඔපුවතක් අපට වාර්තා වේ.
අප්‍රිකාවේ  ග්‍රේට් ෆිෂ් වනානාත්රයේ වාසය කළ මෙම රයිනෝ සත්ත්වයාට අනෙක් රයිනෝ සත්ත්වයින්ට මෙන්ම රයිනෝ අඟ ලබා ගැනීම සදහා පැමිණෙන දඩයක්කරුවන් හේතුවෙන් දැඩි ජීවිත තර්ජනයක් හටගෙන තිබුණා. එය හදුනාගත් පරිසර විද්‍යාඥයන් හා වන ජීවී අංශ මෙම සත්ත්වයා ආරක්ෂිත කලාපයක් වෙත ගෙන යාමට තීරණය කළ අතර රාත්තල් 2200 ක් බර සත්ත්වයකු එසේ ගෙන යාම පහසු කටයුත්තක් නොවිය. ඒ නිසා නිර්වින්දනය කළ මෙම රයිනෝ සත්ත්වයා වෙනත් වනාන්තරයක් වෙත ගෙන යන ලද්දේ ගුවන් යානයක් මගිනුයි.එම සත්ත්වයාට හානියක් නොවන පරිදි මෙම මෙහෙයුම සාර්ථකව නිමා කර තිබුනු අතර  දැන් එම රයිනෝ සත්ත්වයා ආරක්ෂිත වනානාතරයක ජීවත්වන්නේ ජීපීඑස් තාක්ෂණයේද පිහිට ලබා ගනිමින් බව කියවේ.


අන්තර්ජාලය ඇසුරින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: