ඉරාජ්ගේ තවත් එකක් ලීක් වෙයි.

March 2, 2017 | 3:17 pm    0   461

ඉරාජ්ගේ තවත් එකක් ලීක් වෙයි.

පසුගිය දිනවල විවිධ ආකාරයේ පුවත් මවමින් මියුසික් වීඩියෝ නිර්මාණය කල ඉරාජ් වීරරත්න මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඔහුගේ අලුත්ම වීඩියෝව එළිදක්වා තිබෙනවා…. විනාඩි අටක් ඇතුලත එම වීඩියෝව දෙදහසකට වැඩි පිරිසක් නරඹා තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: