ඉලෙක්ට්‍රොනික් අත්සන නීතිගත කිරීමට පනතක්

August 20, 2017 | 5:44 pm    0   245

ඉලෙක්ට්‍රොනික් අත්සන නීතිගත කිරීමට පනතක්

ඉලෙක්ට්‍රොනික් අත්සන ඇතුළු සියලුම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ලේඛන නිත්‍යානුකුලව පිළිගැනීමේ පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරි සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරිමට නියමිතය.

ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනුවලදී ඉලෙක්ට්‍රොනික් සන්නිවේදනය යොදාගැනීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතියට අනුව මෙලෙස ඉලෙක්ට්‍රොනික් අත්සන නීතිගත කෙරෙනු ඇත.

දේශසීමා හරහා වෙළඳාම ඇතුළු අනිකුත් ගනුදෙනු ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් ජගත් සංවිධානය මෙම සම්මුතිය ඉදිරිපත් කළේය.

ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගනුදෙනු පිලිබඳ පනතේ සංශෝධනයක් ලෙස නව පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: