ඉෂි අම්මාගේ කාන්තා දින පණිවුඩය

March 9, 2017 | 10:01 am    0   387

ඉෂි අම්මාගේ කාන්තා දින පණිවුඩය

තමන්වම බලාගැනීමට කාන්තාවට ඉඩ දිය යුතු බවත් ඒ සඳහා කාන්තාවට සීමා පැනවිය යුතු නැති බවත් දිව්‍යංකා ත්‍රිපාටි හෙවත් සුප්‍රකට ‘මේ ආදරයයි’ ඉන්දීය මාලා නාටකයේ ‘ඉශිතා’ පවසන්නීය.

කාන්තාවන් තමන්ට අවශ්‍ය දේ ඇඳීමට කාන්තාවන්ට අයිතිය ඇති බවද ඇය පවසා ඇත.

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් ඉන්දීය පුවත්පතකට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමින් ඇය මේ බව පවසා ඇත.

“අපිට කෑම පිසින්නට හැකියි. පවුල රැක බලා ගත හැකියි. නමුත්, කාන්තාව කැමතියි ස්වාධීනව නඩත්තුවීමට. විවාහයෙන් පසුව කාන්තාවන් වැඩකිරීම හෝ නව දේවල් ඉගෙනීම නැවැත්විය යුතු නැහැ” ඇය පවසා තිබේ.

ඉෂි අම්මාගේ කාන්තා දින පණිවුඩය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: