උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට විදෙස් ගතවීමට අවසර

August 8, 2017 | 12:33 pm    0   257

උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට විදෙස් ගතවීමට අවසර

උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට මෙමස 19 වන දින දක්වා විදෙස් ගතවීමට අධිකරණය අද (08) අවසර ලබාදෙන ලදී.

වස්සාන සමයේ ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා විදෙස්ගතවිමට අවශ්‍ය බැවින් ඒ සඳහා අවසර ලබාදෙන මෙන් එම හිමියන් කොළඹ මහාධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබිණි.

තවද විත්ති කුඩුවේ සිට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට උන්වහන්සේ අවසර ඉල්ලා ඇතත් ඒ සඳහා අවසර නොලැබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: