උතුරු කොරියාව ජපන් මුහුදේ සෙල්ලම්දායි

March 8, 2017 | 9:37 am    0   532

උතුරු කොරියාව ජපන් මුහුදේ සෙල්ලම්දායි

උතුරු කොරියාව තවත් බැලස්ටික් මිසයිල හතරක් අත්හදා බලා ඇතැයි දකුණු කොරියාව චෝදනා කරන අතර ජපන් මුහුදු සීමාවට එම බැලස්ටික් මිසයිල මුදා හැර ඇතැයිද ඔවුන් පවසයි. අත්හදා බලන ලද එම මිසයිල සැතපුම් 625ක් පමණ දුරින් පිහිටි ජපන් මුහුදට වැටුණු බවද මෙම අත්හදා බැලීම් කලාපයේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බවද දකුණු කොරියානු ආරක්ෂක අංශ පෙන්වා දෙයි.

ඇමරිකානු ආරක්ෂක අංශ පෙන්වා දෙන්නේ මෙම අත්හදා බලන ලද මිසයිල මැද දුර බැලස්ටික් මිසයිල බවයි. තම රටේ බලශක්ති නිශ්පාදන සදහා මෙවැනි අත්හදා බැලීම් කරන බව උතුරු කොරියාව මෙහිදී අදහස් දක්වමින් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: