උදයංග වීරතුංගගේ ඉල්ලීම් අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

August 21, 2017 | 12:13 pm    0   280

උදයංග වීරතුංගගේ ඉල්ලීම් අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ රුසියාවේ හිටපු තානාපති උදයංග විරතුංග මහතාගේ නීතිඥවරුන් විසින් අධිකරණයෙන් කර තිබූ ඉල්ලීම් අධිකරණය විසින් අද (21) ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී.

උදයංග විරතුංගට පනවා ඇති අන්තර්ජාතික වරෙන්තුව ආපසු කැඳවන ලෙස සහ ඔහුට පනවා ඇති විදෙස් ගමන් තහනම ආපසු කැඳවන ලෙස කර තිබූ ඉල්ලීම් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න විසින් මෙලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී.

උසාවි නියෝග ආපසු කැඳවන ලෙස නීතිඥයන් මගින් ඉල්ලීම නොව පොලිසියට හෝ අධිකරණයට භාරවීම උදයංග වීරතුංග කල යුතු බව අධිකරණය විසින් පවසන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: