උසස්පෙළ ප්‍රතිපල ප්‍රමාදවීම ගැන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

December 28, 2016 | 10:00 am    0   845

උසස්පෙළ ප්‍රතිපල ප්‍රමාදවීම ගැන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

මෙම වසරේ (2016) උසස්පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදවීම ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නැයි ලංකා ගුරු සංගමය ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි. පසුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදාළ ප්‍රතිඵල ලබන ජනවාරි මස 12 දිනට පෙර නිකුත්කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුල ජාතික විභාගවල ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදවීම වසර කිහිපයක සිට දිගින් දිගටම සිදුවෙන බවත්, මෙම ප්‍රමාදයට හේතු ලෙස ඉදිරිපත් කරන කරුණු පිළිගත නොහැකි බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝශප් ස්ටාලින් මහතා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: