උසස් පෙළ අයදුම්පත් භාරගැනීම කල් දැමේ

May 29, 2017 | 2:45 pm    0   318

උසස් පෙළ අයදුම්පත් භාරගැනීම කල් දැමේ

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට මැයි මස 31 දිනට යෙදී තිබූ අවසන් දිනය දක්වා එය ජුනි මස 15 වැනිදා දක්වා කල් දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

අවදානම්සහගත කාලගුනයට ගොදුරු වූ දරුවන් සඳහා ව්‍ය්සනයෙන් මිදී යළි යථා තත්ත්වයට කාලය ගත හැකිවීම වෙනුවෙන් මෙම කාලය දීර්ඝ කර ඇත.

මේ බව අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: