උසස් පෙළ විභාගය අදින් ඇරඹේ

August 8, 2017 | 11:17 am    0   271

උසස් පෙළ විභාගය අදින් ඇරඹේ

මෙවර අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය අද (08) පෙ.ව. 8.30ට ආරම්භ විය. 

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම්කරුවන් 315,227ක් පෙනී සිටින බව විභාග කොමසාරිස් බඩ්.එම්.එන්.ජේ.පුෂ්පකුමාර සඳහන් කළේය.

යම්කිසි අපේක්ෂකයෙකු විභාග වංචාවකට හසුවුව හොත් ඔහුට හෝ ඇයට වසර 5ක විභාග තහනමක් පනවන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේය.

විභාගය පිළිබඳ ඕනෑම ආක්‍රමිකතාවයක් ඇතොත් පහත දුරකථන අංක වලට දැනුම්දෙන ලෙසද සඳහන් කරයි.

011 2784208, 011 2784537, 011 3188350, 011 3140314

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: