උසස් පෙළ, ශිෂ්‍යත්වය කල් යයිද?

By Editor

අපොස උසස් පෙළ විභාගය සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සුපුරුදු පරිදීම අගෝස්තු මාසයේදී පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

පසුගිය කාලයේදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට බලපෑ අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා බොහෝ සිසුන්ගේ පොත්පත් ඇතුළු බොහෝ දෑ විනාශයට පත්විය. එමනිසා එළැබෙන අගෝස්තු මාසය වනවිට එම සිසුන්ට උක්ත විභාග දෙකට සුදානම් වීමේ අපහසුවක් ඇතිවිය හැකි බව සමාජයේ කතිකාවක් ඇති විය.

එමනිසා මේ පිළිබඳව විමසීමේදී විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ කිසිවෙකුගෙන් එවන් දැනුම්දීමක් හෝ ඉල්ලීමක් ලැබී නොමැති බවයි.

එමනිසා සැලසුම් කර ඇති පරිදිම අපොස උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු 08 දින ආරම්භ වී සැප්තැම්බර් 20 අවසන් වන බවත්, ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 20 ආරම්භ වන බවත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 9 =