ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විරෝධය නිසා පාර්ලීමේන්තුව විනාඩි 55ට සීමාවෙයි

April 6, 2017 | 6:17 pm    0   253

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විරෝධය නිසා පාර්ලීමේන්තුව විනාඩි 55ට සීමාවෙයි

‘එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සැසිවාර” පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදය සඳහා ලබාදුන් කාලය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විරෝධය පළ කිරීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ අද (06) කටයුතු විනාඩි 55කට සීමා විය.

ජිනීවා යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය පෙරවරු 11.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු අතර විවාදය ආරම්භ කිරීම සඳහා‍ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා‍ විසින් අවස්ථාව ලබාදුන්නේය. එහිදී නැඟී සිටි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ජිනීවා යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් වන විවාදය සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වෙත ලබාදී ඇති කාලය ප්‍රමාණවත් නොවන බව දිඟින් දිඟටම ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවූ උණුසුම්කාරී තත්ත්වය පදනම් කරගෙන පාර්ලිමේන්තුව අද (07) පෙරවරු 10.30 දක්වා කල්තැබීමට කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාට සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: