ඔගස්ටින් වෙනුවට ලියනගේ එයිද ?

July 3, 2017 | 1:48 pm    0   276

ඔගස්ටින් වෙනුවට ලියනගේ එයිද ?

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා හෙට (04) ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව පුරප්පාඩු වන නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරධුරයට ඒ.එස්.පී. ලියනගේ මහතා පත්කිරීමේ සුදානමක් පවතින බව වාර්තා වේ.

ලියනගේ මහතා මේ වනවිට කටාර්හි තානාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි. එහෙත් ඒ මහතා ජුලි 01 වැනි දින දිවයිනට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වන අතර, ඒ මහතා එසේ පැමිණ ඇත්තේ නව ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමට බව ද දේශපාලන විචාරකයින් පෙන්වා දේ.

කටාර් හි තානාපතිවරයා වශයෙන් ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට මහගු සේවයක් සිදු කර ඇති අතර, ඔහු නව නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත්වුවහොත් එම තනතුර ද ඉතා සාර්ථකව සිදු කරනු ඇති බවද බොහෝදෙනෙකුගේ අපේක්ෂාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: