ඕෂදී විවාහක රූ රැජින ලෙස කිරුළු පැළදු පුවත බොරුවක්… මෙන්න ඇත්තම කතාව…..

ටෙලි නාට්‍ය නිළි ඕෂදී හේවාමද්දුමගේ “ ලෝක විවාහක රු රැජින” ලෙස කිරුළු පැළදු බවට පුවතක් ඊයේ දිනයේදී සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල ලැව් ගින්නක් සේ පැතිර ගියේය. මෙයට හේතු වුයේ ඕෂදී හේවා මද්දුමගේ සිය නිල ෆේස් බුක් ගිණුමේ පළකර තිබූ සටහනක් සහ වීඩියෝ පටයකි. එය  ඇය විවාහක රු රැජින තරගයෙන් ජයගත් බව හැගවෙන ආකාරයට පළකර තිබිණි.

මේ හේතුව නිසාවෙන් ඇයට ආදරය කරන විශාල රසික පිරිසක් එය සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පුර බෙදා හැර තිබූ අතර වෙබ් අඩවි ගණනාවක්ද එය වාර්තා කර තිබුණි.

එනමුත් මේ වනවිට එහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය තහවුරු වී අවසන් වන අතර ඕෂදී හෙවමද්දුමගේට එම කිරුල හිමිවී නැති අතර, එම තරගයේ කිරුල හිමිවී ඇත්තේ බෙල්ගියම නියෝජනය කරමින් තරග කල “බාබාරා මොනිකා” ටය.

කෙසේ වුවද ඕෂදී හෙවමද්දුමගෙට එම තරගාවලිය යටතේ පවතී එක අදියරක් වන “පීපල්ස් චොයිස්” නම් අන්තර්ජාල මත විමසුමේදී ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට හැකිවී ඇත. එම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අයට වෙනත් කිරුළක් පළඳවා ඇත.

එනමුත් ඇය සිය ෆේස් බුක් ගිණුමේ තැබූ සටහනේ ඒ පිලිබඳ කිසිදු සටහනක් ඇතුලත් නොවූ අතර, විවාහක රු රැජින තමා බවට ඇගවෙන අයුරින් එම සටහන ඉතා සුක්ෂමව ඇය විසින් යොදා තිබිණි.

තවද මෙය කිසිසේත්ම ලෝක විවාහක රු රැජින තෝරාගන්න තරගාවලිය නොවන අතර, “මිස් ටොප් ඔෆ් ද වර්ල්ඩ්” නමින් ලිතුවේනියාවේ එක්තරා සංවිධානයක් මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන තරගාවලියක් බවට වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.

ටෙලි නාට්‍ය නිළි ඕෂදී හේවාමද්දුමගේ “ ලෝක විවාහක රු රැජින” ලෙස කිරුළු පැළදු බවට පුවතක් ඊයේ දිනයේදී සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල ලැව් ගින්නක් සේ පැතිර ගියේය. මෙයට හේතු වුයේ ඕෂදී හේවා මද්දුමගේ සිය නිල ෆේස් බුක් ගිණුමේ පළකර තිබූ සටහනක් සහ වීඩියෝ පටයකි. එය  ඇය විවාහක රු රැජින තරගයෙන් ජයගත් බව හැගවෙන ආකාරයට පළකර තිබිණි.

මේ හේතුව නිසාවෙන් ඇයට ආදරය කරන විශාල රසික පිරිසක් එය සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පුර බෙදා හැර තිබූ අතර වෙබ් අඩවි ගණනාවක්ද එය වාර්තා කර තිබුණි.

එනමුත් මේ වනවිට එහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය තහවුරු වී අවසන් වන අතර ඕෂදී හෙවමද්දුමගේට එම කිරුල හිමිවී නැති අතර, එම තරගයේ කිරුල හිමිවී ඇත්තේ බෙල්ගියම නියෝජනය කරමින් තරග කල “බාබාරා මොනිකා” ටය.

කෙසේ වුවද ඕෂදී හෙවමද්දුමගෙට එම තරගාවලිය යටතේ පවතී එක අදියරක් වන “පීපල්ස් චොයිස්” නම් අන්තර්ජාල මත විමසුමේදී ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට හැකිවී ඇත. එම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අයට වෙනත් කිරුළක් පළඳවා ඇත.

එනමුත් ඇය සිය ෆේස් බුක් ගිණුමේ තැබූ සටහනේ ඒ පිලිබඳ කිසිදු සටහනක් ඇතුලත් නොවූ අතර, විවාහක රු රැජින තමා බවට ඇගවෙන අයුරින් එම සටහන ඉතා සුක්ෂමව ඇය විසින් යොදා තිබිණි.

තවද මෙය කිසිසේත්ම ලෝක විවාහක රු රැජින තෝරාගන්න තරගාවලිය නොවන අතර, “මිස් ටොප් ඔෆ් ද වර්ල්ඩ්” නමින් ලිතුවේනියාවේ එක්තරා සංවිධානයක් මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන තරගාවලියක් බවට වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 2 =