කතෝලික සභාවේ අලුත්ම සාන්තුවරුන් දෙදෙනා

May 14, 2017 | 9:17 am    0   259

කතෝලික සභාවේ අලුත්ම සාන්තුවරුන් දෙදෙනා

මේ ඉන්නේ පාතිමාවේ දී මරිය මෑණියන් දර්ශනය වීම දුටු ප්‍රන්සිස්කෝ සහ ජසින්තා මාර්තෝ, අයියයි නංගියි.
මේ දෙදෙනාම දුප්පත් පවුල් වල ගොපලු දරුවන්. දේව මෑණියන් දැකීමෙන් පසුව මේ දෙදෙනා ම වයස අවුරුදු 10 ට පෙර මිය ගියා. දෙදෙනාම මිය ගියේ ඉන්ප්ලුවැන්සා වසංගත වලින්.මේ දෙදෙනා ම ඉක්මණින් නිත්‍ය ජීවිතයට කැඳවා ගන්නා බවට ඕ තුමිය ගේ පොරොන්දු වී තිබුණා. පාතිමා දර්ශනයට වසර 100 ලන්වෙද්දී මේ භාග්‍යවන්තයින් දෙදෙනා ගේ මැදිහත් කමින් සිදු වූ ප්‍රාතිහාර්යයක් අනුමත කළ ‘ප්‍රන්සිස්කෝ ‘ ශුද්ධෝත්තම පියතුමා ඔවුන් සාන්තුවරයට එසවීමට අවසර ලබා දුන්නා. අද උදෑසන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් සහභාගී වූ පාතිමා ජුබිලි දිව්‍ය පුජාවේ දී එතුමා මේ භාග්‍යවන්තයන් ශුද්ධවරුන් ලෙස ප්‍රකාශට පත් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: