කම්කරු දිනයේ අපරාධ නෑ

May 2, 2017 | 8:30 am    0   182

කම්කරු දිනයේ අපරාධ නෑ

රට පුරා මැයි දින රැළි විශාල ප්‍රමාණයක් පැවති ඊයේ (01) දින රටේ ආරක්ෂාවට බාධා වන ආකාරයේ කිසිම සිද්ධියක් වාර්තා නොවූ බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි. කොළඹ, සහ මහනුවර ප්‍රධාන පක්ෂවල මැයි දින රැළි පැවැත්වුණි.
මෙම මැයි දින රැළි සහ පෙළපාලිවල ආරක්ෂාව සඳහා පොලීසිය, විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ යුද්ධ හමුදාවද යොදා තිබුණි. ඊට අමතරව පොලිස් බුද්ධි අංශ, CCTV කැමරා සහ විශේෂ ආරක්ෂක රථද යොදා තිබුණි. මේ සෑම ආරක්ෂක අංශයක්ම සීරුවෙන් තබා තිබුණි.
මේ අනුව මෙම රැළි පැවැත්වුණු කිසිම ස්ථානයක අද කිසිදු කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවනක් හෝ සාමයට බාධා වන ආකාරයේ කිසිදු සිද්ධියක් වාර්තා නොවූ පොලිස් මූලස්ථාන මාධ්‍ය අංශයද පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: