ක්‍රිකට් ගොඩගන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මහජන සහය ඉල්ලයි

September 4, 2017 | 2:45 pm    0   614

ක්‍රිකට් ගොඩගන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මහජන සහය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වනවිට පෙන්වන පසුබෑම නිසාවෙන් මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සිදුව ඇති අයහපත් තත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මුදාගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මහජනතාවගෙන් අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා වන තොරතුරු ලිඛිතව ලබාදෙන ලෙස ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

සභාපති, ජාතික ක්‍රීඩා සභාව, ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය, අංක 09, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, කොළඹ 07 යන ලිපිනයට එම අදහස් යොමු කළ හැකියි.

මිට අමතරව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යළි ගොඩනැගීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙන විශේෂ වැඩමුළුවක් සැප්තැම්බර් 15 වැනි දින පැවැත්වීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය කටයුතු යොදා ඇති බවද වාර්තා වේ.

මේ සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ ප්‍රවීනයන් සහ විද්වතුන්ගේ ද අදහස් ලබා ගැනීමට ද නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: