ක්‍රීඩකයන්ගේ වැටුප් නොදුන්නොත් ඊළඟ සංචාරයට එන්නේ නෑලු

August 3, 2017 | 10:24 am    0   354

ක්‍රීඩකයන්ගේ වැටුප් නොදුන්නොත් ඊළඟ සංචාරයට එන්නේ නෑලු

ඉදිරියේදී ආරම්භවීමට නියමිත ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ බංගලාදේශ සංචාරයට තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම සහභාගී නොවන බව ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණඩායමේ නායක ස්ටීවන් ස්මිත් පවසා ඇත.

සිය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ වනතුරුත් වැටුප් ලබාදී නොමැති බවත් එම සංචාරයට පෙර වැටුප් ලබා නොදුනහොත් එම සංචාරයට සහභාගී නොවන බවත් ඔහු ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම්දී ඇති බවද වාර්තාවේ.

මෙමස 22 වැනි දින මෙම සංචාරය ආරම්භවීමට නියමිතය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: