කාන්තාවකගේ ආහාර ඇණවුමට පුරුෂ ලිංගයක් ලැබුණු ගුවන් යානයේ ආහාර වෙල

Qantas ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයක ව්‍යාපාරික පංතියේ සිඩ්නි සිට බ්‍රිස්බේන් දක්වා ගමන්ගත් කාන්තාවක් එළවළුවලින් සකසන ලද කෑම වේලක් ඇනවුම් කර තිබෙනවා.

ආහාර ඇනවුම ලැබුණු පසු ඇය කලබලවී ඇති අතර පුරුෂ ලිංගයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇත්තේ එළවලු වලින් සාදන ලද ආහාරයක් බවත් ඇයට තේරුම් කරදී තිබෙනවා.

මේ ආහාරය සම්බන්දයෙන් එම ගුවන් සේවයේ සූපවෙදියාගෙන් විමසු විට ගුවන් යානයකදී ලැබෙන ආහාර පිලිබඳ අත්දැකීම වෙනස් කිරීමේ අරමුණෙන් මෙවැනි නිර්මාණයක් කල බව පවසා තිබෙනවා. ඒ අතරම අදාළ කාන්තාව ආහාරය අනුභව කිරීමට පෙර එහි ඡායා රූපයක් ගෙන සමාජ ජාල ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීමෙන් මෙම පුවතට බොහෝ ප්‍රසිද්ධියක් ලැබී තිබෙනවා.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 9 =