කාන්තා රෝගීන් කැළබූ ලොව සරාගීම වෛද්‍යවරයා, වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් සමු ගන්නට සැරසේ

March 29, 2017 | 5:00 pm    0   502

කාන්තා රෝගීන් කැළබූ ලොව සරාගීම වෛද්‍යවරයා, වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් සමු ගන්නට සැරසේ

ලොව සරාගිම වෛද්‍ය වරයා ලෙස තේරී පත්වී සිටින ”Doctor Mike” පවසන්නේ ඔහු ඔහුගේ වෘතියෙන් ඉවත්වන බවයි  මෙයට හේතුව ලෙස ඔහු සදහන් කර ඇත්තේ ඔහුගේ පෙනුමට වශී වීම නිසා එක දිනකට කාන්තාවන් ඉතා විශාල පිරිසක් ඔහුගේ ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට පැමිණීම නිසා ඇතිවන අපහසුතා හා ඔහු ඉතාම කාර්ය බහුල වීම මෙන්ම ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට පැමිණෙන විවිද කාන්තාවන් නිසා ඔහුගේ පවුල් ජිවිතයටද විශාල බලපෑමක් එල්ල වීමයි.

අන්තර්ජාලය ඇසුරින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: